Communicatieverplichtingen

Welke communicatieverplichtingen heb je als projectpromotor? Het is belangrijk deze na te leven, want als er fouten worden vastgesteld tegen de communicatieverplichtingen, wordt er bij de einddeclaratie een sanctie op het uitbetaalde bedrag toegepast. De sanctie kan variëren van 0,25% tot 8% van de subsidie. 

Onderstaande tekst komt uit het handboek van VLM (vanaf p.50), aangevuld met enkele nuttige links. 


Download hier of via de links in de tekst:

ALGEMEEN


Vanuit de Europese en Vlaamse wetgeving zijn er een aantal verplichtingen om te communiceren. Deze communicatieverplichtingen zijn van toepassing voor iedere begunstigde (promotor, copromotor) van het project. De communicatieverplichtingen houden onder andere het gebruik van logo’s en een slogan in.
De verplichtingen zijn opgenomen op de webpagina van departement Landbouw en Visserij: Communicatieverplichtingen begunstigden | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be). In geval van wijzigingen tijdens de programmaperiode heeft de webpagina voorrang op de informatie in dit handboek.


De begunstigden moeten bij elke externe communicatieactie de communicatieverplichtingen naleven. Als dat niet gebeurt, legt de beheersdienst bij de einddeclaratie een sanctie op. Een communicatieactie is elke actie van de begunstigde met als doel te communiceren over het project. Daarnaast is er ook een verplichte communicatie voor websites en sociale media.


Ook na de voltooiing van het project (na de einduitbetaling) moet de begunstigde bij communicatie over het project de communicatieverplichtingen in acht blijven nemen.


Logo’s en slogan


Van elke communicatieactie maken minimaal de volgende elementen deel uit:

 • Het logo van de Vlaamse overheid;
 • De Europese vlag en de zin: “Medegefinancierd door de Europese Unie”;
 • Het logo van de betrokken provincie;
 • Het LEADER logo.


Download hier de logobanner voor LEADER projecten in Oost-Vlaanderen.

(Voor een .eps formaat, ga naar de website van VLM.)


COMMUNICATIEVERPLICHTINGEN


Afhankelijk van de omvang van het project zijn er andere verplichtingen. De eerste drie verplichtingen zijn gelinkt aan het bedrag van de goedgekeurde subsidie (de overheidssteun). De laatste 2 zijn ongeacht het goedgekeurde subsidiebedrag van het project. Er zijn er dus meerdere mogelijk.
Bij ieder punt is opgenomen welk communicatiemiddel (zie 9.2.1) u moet toepassen. De communicatieverplichtingen zijn van toepassing voor:


• Infrastructuur of bouwwerkzaamheden met een totale overheidssteun van meer dan € 500.000.
--> Verplicht communicatiemiddel: werfbord (zie 9.2.1. hieronder)


• Investeringsaanvragen met een totale toegekende steun van meer dan €50.000.

--> Verplicht communicatiemiddel: Informatiebord (zie 9.2.1. hieronder)


• Projecten met een totale toegekende steun van meer dan €10.000.
--> Verplicht communicatiemiddel: Informatieposter (zie 9.2.1. hieronder)


• Voorlichtings- en communicatiemateriaal (publicatie, affiche, artikel, presentatie,…) over het project
--> Verplicht communicatiemiddel: zie "voorlichtings- en communicatiemateriaal & website" onder 9.2.1. (hieronder)


• Websites en sociale media van promotor en copromotor
--> Verplicht communicatiemiddel: zie "voorlichtings- en communicatiemateriaal & website" onder 9.2.1. (hieronder)


9.2.1 Communicatiemiddelen
Voor ieder communicatiemiddel zijn er specifieke richtlijnen.


Werfbord

 • Voor infrastructuur- en bouwwerkzaamheden een (tijdelijk) werfbord
 • Binnen de 3 maanden na afronding van het project een permanent werfbord op een voor het publiek gemakkelijk leesbare plaats. Het bord moet minimaal 5 jaar na afronding van het project blijven staan.
 • Vermeldingen:
  • Titel van het project
  • Belangrijkste doelstellingen
  • Logo’s en slogan


Informatiebord

 • Minstens A4 formaat
 • Korte beschrijving van het project
 • Logo’s en slogan
 • Het bord moet minstens tijdens de implementatie van het project ophangen, op een voor het publiek zichtbare plaats


Informatieposter

 • Minstens A3 formaat
 • Korte beschrijving van het project
 • Logo’s en slogan
 • De poster moet minstens tijdens de implementatie van het project ophangen, op een voor het publiek zichtbare plaats


--> Download hier een invulsjabloon voor een informatieposter (A3) voor jouw project.


Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website

 • Alle communicatieacties van promotor of copromotor over het project moeten voldoen aan de communicatieverplichtingen.
 • Vermeld de naam van de verantwoordelijke uitgever met instantie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie
 • Bij professionele websites en sociale media waarbij een directe link is tussen het doel van de website en het project, moet er een korte beschrijving van het project vermeld worden (met doelstellingen en resultaten), met vermelding van de steun van de Europese Unie
 • Logo’s en sloganUit: Handboek VLM (vanaf p.50)

unsplash