Oproepen

LEADER 

De Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland beslissen wanneer ze een LEADER-oproep lanceren. Dit is ofwel een oproep voor reguliere projecten en koepelprojecten, ofwel voor microprojecten (zie soorten projecten voor meer info). Er is jaarlijks minstens 1 oproep. 

Lopende oproepen

Momenteel lopen volgende oproepen:

Reguliere en koepelprojecten '24-'25


Deadline eerste aanmelding 9 september, 12u.

Microprojecten 2024
Deadline 8 mei 2024, 12u. Oproep is afgesloten.

Afgelopen oproepen

Oproep '23-'24 voor reguliere en koepelprojecten is afgesloten. 

Komt mijn projectidee in aanmerking voor LEADER?

Als je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je een project indienen voor LEADER-financiering 2023-2027: 

1. Het project wordt uitgevoerd in een LEADER-gebied (zie kaart):

  • LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender
  • LEADER Meetjesland - Leievallei
  • LEADER Waasland


2. Het project past binnen de doelstellingen van het gebied, zoals beschreven in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) :


3. De promotor van het project mag indienen. Het project kan ingediend worden door elke rechtspersoon, vb. lokale besturen, vzw's, feitelijke verenigingen, ondernemers en burgers. In de LOS van jouw gebied vind je de concrete bepalingen hierover.

4. Het project past binnen de LEADER principes (lokaal/bottom-up, samenwerking, innovatie, multisectoraal en ge├»ntegreerd, gebiedsgericht, netwerkvorming, publiek-privaat partnerschap).