Goedgekeurde projecten

Het Waasland is een erkend LEADER-gebied voor de periode 2023-2027, met een lokale ontwikkelingsstrategie en een lokale actiegroep.

De middelen voorzien voor LEADER-projecten komen zowel van de Europese Unie, Vlaanderen als van de Provincie Oost-Vlaanderen. Er is zo’n 2,6 miljoen euro budget voor het Waasland voor 2023-2027. Hieronder vind je de lijst met goedgekeurde projecten per oproep.

Oproep microprojecten 2024

In juni 2024 keurde de Lokale Actiegroep van LEADER Waasland 6 microprojecten goed, voor een totale projectkost van 69.750 euro en ​45.337,50 euro cofinanciering. Deze 6 projecten lopen van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 in de gemeenten Beveren-Waas, Kruibeke, Stekene, Vrasene (Beveren-Waas) en Waasmunster. Klik hier voor een lijst van goedgekeurde projecten

Oproep reguliere en koepelprojecten 2023-24

In april 2024 keurde de Lokale Actiegroep van LEADER Waasland 7 reguliere projecten goed, voor een bedrag van 987.800,54 euro totale projectkost en 625.282,95 euro cofinanciering. Deze 7 projecten lopen van 15 mei 2024 tot en met 30 juni 2026 in de gemeenten Beveren, Lochristi, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Wachtebeke en Waasmunster. Het gaat om volgende projecten:


1. WASE HOUTKANTEN


 • Promotor: Regionaal Landschap Schelde-Durme
 • Copromotor: Bos+ Vlaanderen
 • Locatie: Sint-Gillis-Waas, Stekene, Beveren


Korte samenvatting

Dit project werkt aan meer en betere houtkanten in de open ruimte door lokale besturen en actoren te engageren en te activeren. Bestaande houtkanten worden in kaart gebracht en een gepast beheer uitgestippeld, verdwenen houtkanten hersteld en nieuwe aangeplant.2. NATUURONTMOETINGSCENTRUM GROTE GEULE


 • Promotor: Natuurpunt Waasland vzw
 • Locatie: Beveren, Kieldrecht


Korte samenvatting

Naast het recent gerenoveerde Boothuis wordt een nieuw natuurontmoetingscentrum (NOC) aan de Grote Geule te Kieldrecht gebouwd. Dit wordt een ontmoetingsruimte voor verenigingen en scholen waar workshops, lezingen en andere activiteiten zullen plaatsvinden.

Er komt een permanent toegankelijk toilet voor rolstoelgebruikers en een rolstoelvriendelijke parking, die toegang geeft tot de wandellus van het Vingerlingenpad rond de Kleine weel. De site wordt bovendien een toonmodel voor de mogelijkheden van ecologische bouwmaterialen (zoals bv. houtskelet- en stroleembouw) en natuurinclusief bouwen (door te voorzien in een faunawand met ruimte voor o.a. kerkuil, boerenzwaluw en vleermuizen).3. DE WASE BOSRENOVATIE - BOUWEN AAN BIODIVERSE, BLADRIJKE BOSSEN


 • Promotor: Bosgroep Oost-Vlaanderen vzw
 • Locatie: Stekene, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke Wachtebeke, Lochristi, Waasmunster


Korte samenvatting

Met dit project wil de Bosgroep samen met de Provincie en betrokken gemeenten 35 boseigenaars activeren en hen ondersteuning bieden bij het klimaatrobuust maken van 55 hectare bos. Zij kunnen rekenen op advies op maat van hun bos, hulp bij de boswerken en de heraanplant met kloempen en hulp bij het verbeteren van de bosbodem. Op deze manier wil dit project de bestaande naaldbossen - erg kwetsbaar door een samenspel van extreme droogte, ziektes en een verarmde bodem - zo gezonder en future proof maken, de bodemverzuring tegengaan én de biodiversiteit verhogen.

Ook zal het project via opleidingen en activiteiten de kennis over duurzaam bosbeheer met een zo divers mogelijk publiek delen, van professionals en boseigenaars tot inwoners en recreanten.4. RANDENRIJK: FUNCTIONELE AGROBIODIVERSITEIT IN DE WASE POLDER


 • Promotor: Boerennatuur Vlaanderen
 • Copromotor: Biobest Group, Boerenbond projecten vzw
 • Locatie: Beveren-Waas, Sint-Gillis-Waas


Korte samenvatting

Het project heeft als doel de functionele agrobiodiversiteit (FAB) in de Wase Polder te verhogendoor het aanleggen van bloeiende akkerranden en struweeltjes die natuurlijke plaagbestrijders aantrekken. Het streven is om bloemenranden te integreren in de bedrijfsvoering van boeren door de randen landbouwkundig te optimaliseren en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Er worden proeven aangelegd om natuurlijke vijanden te stimuleren in drie

verschillende landbouwteelten die relevant zijn voor de Wase Polder. Bovendien wordt er actief ingezet op monitoring samen met de betrokken landbouwers om de plaaginsecten en natuurlijke vijanden op te volgen. Via gebiedsgericht maatwerk wordt er zo ingezet op een win-win voorlandbouw en biodiversiteit.5. WIJ ZIJN ZAFFELARE. VERLEDEN VERWEVEN MET TOEKOMST EN HEDEN


 • Promotor: Avansa Regio Gent
 • Copromotor: Projectvereniging Viersprong
 • Locatie: Lochristi, Zaffelare


Korte samenvatting

Het project "Wij zijn Zaffelare: verleden verweven met toekomst en heden" stelt aan alle inwoners van Zaffelare dezelfde vraag: "Wat maakt jouw dorp tot jouw thuis?". Doorheen open gesprekken en warme ontmoetingen gaat het project op zoek naar het dynamisch erfgoed dat hen typeert. Dit zit in de handen en hoofden van mensen, heeft wortels in het verleden en evolueert mee met iedere generatie, nieuwe inwoner of enthousiasteling.

Samen met alle bewoners gaat het project op zoek naar hoe de Zaffelaarse eigenheid opnieuw een bron van verbondenheid kan vormen voor de gemeenschap, en zet het een (ver)nieuw(d)e en feestelijke dorpsbijeenkomst op poten die zowel nieuwe als gevestigde stemmen een ereplaats op het podium geeft. Dit is het startschot voor een veelstemmig verhaal, verteld door de Zaffelarenaar van vandaag en morgen. 6. ECOLOGISCHE SPEEL- EN ONTMOETINGSRUIMTE BEVEREN-ZUID


 • Promotor: Gemeente Beveren
 • Copromotor: Avansa Waas en Dender
 • Locatie: Beveren-Zuid


Korte samenvatting

Van een uitgeleefd speelterrein op de Kruibekesteenweg in Beveren maakt dit project samen met de buurtbewoners een aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplaats. De indeling van het terrein gebeurt na een uitgebreid participatieproject met de hele buurt. Zo wordt de ruimte letterlijk ingedeeld naar de wensen en de dromen van de buurt. Een biodivers, water- en droogteresistent vrijetijdsplein waar bewoners terecht fier op kunnen zijn. 7. KLEIBEEK: VOEDING EN VOELING


 • Promotor: Kleibeek
 • Locatie: Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels


Korte samenvatting

Biotuinderij Kleibeek kiest voor verbreding en maakt van haar groene site een warme ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bezoekersgroepen. In samenwerking met creatieve professionals en in overleg met lokale voorzieningen worden enkele verbindende activiteiten uitgewerkt die het belang van gezonde voeding en natuurbeleving voor het algemeen welzijn onderstrepen.

In een eerste fase worden de activiteiten uitgeprobeerd, daarna maken ze deel uit van de dagelijkse werking van Kleibeek en kan je de activiteiten boeken via de website. Er worden samenwerking gesmeed om kwetsbare doelgroepen te bereiken en activiteiten 'op maat' te ontwikkelen. Andere landbouwbedrijven kunnen te rade bij Kleibeek voor advies over het creëren van maatschappelijke meerwaarde.