Oproep reguliere en koepel-

projecten 2023-24

Lancering oproep

De Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland lanceerden in het najaar van 2023 een LEADER-oproep voor reguliere projecten en koepelprojecten (zie soorten projecten voor meer info).


De eerste (verplichte) aanmelding van projectideeën was op 10 januari 2024. De officiële indieningsdatum is 8 maart 2024. Projecten lopen van 15 mei 2024 tem 30 juni 2026. 

Stap 1: Verplicht aanmelden van een projectidee

Vul het online aanmeldingsformulier in voor 10 januari 2024 (12u00 ’s middags)


 

Heb je een innovatief projectidee en wil je dit graag indienen? Dan is een eerste stap het aanmelden van je projectidee.

Het aanmeldingsformulier moet ten laatste op 10 januari (12u 's middags) ingediend worden. Deze deadline is intussen verstreken.


Wil je zien welke vragen gesteld worden? Dan  vind je hier het klad-Word-document. 


Na indiening van je idee krijg je binnen de 14 dagen feedback. Deze feedback komt van de Lokale Actiegroep van jouw gebied en betekent nog geen goed- of afkeuring van je project. Het kan gaan om feedback over mogelijke extra partners, voorstellen voor veranderingen in budget of tips om je project sterker te maken tegen de uiteindelijke officiële indiening op 8 maart (zie stap 2).

Het invullen van het aanmeldingsformulier betekent niet dat het project later ook effectief moet ingediend worden. Het is wel een verplichte stap om te kunnen indienen in maart. 


Voor infrastructuur en/of open ruimte-projecten wordt het project bekeken door de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen. De Kwaliteitskamer levert aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier een advies af met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Er wordt verondersteld dat (een vertegenwoordiger van) de projectindiener aanwezig kan zijn tijdens het overleg van de Kwaliteitskamer.  


Komt mijn projectidee in aanmerking voor LEADER?

Als je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je een project indienen voor LEADER-financiering 2023-2027.  

1. Het project wordt uitgevoerd in een LEADER-gebied (zie kaart):

  • LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender
  • LEADER Meetjesland - Leievallei
  • LEADER Waasland


2. Het project past binnen de doelstellingen van het gebied, zoals beschreven in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) :


3. De promotor van het project mag indienen. Het project kan ingediend worden door elke rechtspersoon, vb. lokale besturen, vzw's, feitelijke verenigingen, ondernemers en burgers. In de LOS van jouw gebied vind je de concrete bepalingen hierover.


4. Het project past binnen de LEADER principes (lokaal/bottom-up, samenwerking, innovatie, multisectoraal en geïntegreerd, gebiedsgericht, netwerkvorming, publiek-privaat partnerschap). 


Stap 2: Schrijven en indienen van een project 

Dien je volledige project in voor 8 maart 2024 (12u00 ’s middags)


Op basis van de feedback door de LAG werk je samen met eventuele partners en copromotoren het projectidee verder uit tot een gedetailleerde projectfiche. Deze maak je aan in het E-Loket van de Vlaamse Landmaatschappij en dien je in voor 8 maart 2024 (12u00 ’s middags).


Er komt heel wat kijken bij het uitschrijven van een projectfiche. Zo dien je ambitieuze maar realistische indicatoren in te geven, heb je een gedetailleerde begroting nodig (je kan hierbij gebruik maken van vereenvoudigde kostenopties (VKO's)) en maak je een projectplanning op. Het LEADER secretariaat biedt hierbij begeleiding. Hier vind je alvast de nodige documenten en links. 


Stap 3: Selectie en start van de projecten

Na ontvangst van je projectaanvraag, wordt eerst gecheckt of je project ontvankelijk is. Daarna begint de selectieprocedure, aan de hand van vaste beoordelingscriteria. Eind april wordt finaal beslist welke projecten weerhouden worden. Je krijgt hiervan ten laatste begin mei bericht.


De goedkeurde projecten starten op 15 mei 2024. Na definitieve goedkeuring ontvang je een officiële goedkeuringsbrief.


De projecten lopen van 15 mei 2024 tot 30 juni 2026. Verlengingen zijn niet mogelijk.