LEADER 14-22 in cijfers

Van 2014 tot en met 2022 waren er 3 Leader-groepen in Oost-Vlaanderen die projecten financierden van ondernemers, verenigingen, openbare besturen en burgers. Het doel was ook hier om de lokale expertise en knowhow in te zetten om de plattelandsregio’s verder te ontwikkelen. De laatste projecten van deze projectperiode lopen af midden 2025. Op www.plattelandsloket.be vind je meer praktische informatie hierover.

Werking in cijfers 2014 – 2022:

37 projecten

€ 2,4 miljoen

Geïnvesteerd in het LEADER-gebied

Vlaamse Ardennen.

50 projecten

€ 3,1 miljoen

Geïnvesteerd in LEADER-gebied

Meetjesland.

30 projecten

€ 1,97 miljoen

Geïnvesteerd in het LEADER-gebied Grensregio Waasland